Crossing Art Borders

Collectie / Collection

CAB EXPO is een gratis toegankelijke internationale kunstmanifestatie. Een prikkelende wederzijdse ontmoeting voor beeldende kunsten, uitvoerende kunsten en een breed publiek.

CAB EXPO is a freely accessible international art event. A stimulating mutual encounter for visual arts, performing arts and a great audience.

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO